Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, o to najważniejsze z nich.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej np. adres e-mail, adres IP lub dane w systemach informatycznych administratora.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpi niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, umowa sprzedaży artykułów spożywczych, alkoholowych, tytoniowych, umowa o świadczenie usług gastronomicznych, kateringowych, usług zakwaterowania, przygotowywanie i podawanie napojów do konsumpcji, usługi przygotowania i podawania posiłków, produkcja wyrobów cukierniczych i piekarskich, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego, pozaszkolne formy edukacji artystycznej, działalność obiektów sportowych na wolnym powietrzu, działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania - czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy - przez czas jej wykonywania lub do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora - do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Administrator Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: PRZEDSIEBIOSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „NATALIA „ S.C. K.STEC, N.STEC RUDA 46 37-433 BOJANÓW NIP:865 2230 724, REGON 831204050

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzać podmioty: PRZEDSIEBIOSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „NATALIA „ S.C. K.STEC, N.STEC RUDA 46 37-433 BOJANÓW NIP:865 2230 724, REGON 831204050 i podmioty z administratorem współpracujące. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez dany podmiot. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Zgodę na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez PRZEDSIEBIOSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „NATALIA „ S.C. K.STEC, N.STEC RUDA 46 37-433 BOJANÓW NIP:865 2230 724, REGON 831204050 twoich danych osobowych zebranych w związku z świadczonymi usługami na cele marketingowe odpisz na poniższego maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. „WYRAZAM ZGODĘ” Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub w ograniczyć jej zakres prosimy o „NIE WYRAŻAM ZGODY„. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Zgodnie z przepisami przysługują Tobie następujące prawa:

  1. prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu promocji naszych usług lub produktów,

  3. prawo do żądania od nas, aby Twoje dane zostały przeniesione do innego administratora danych,

  4. prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas Twoich danych - jeśli uznasz, że robimy to niezgodnie z prawem - do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Katarzyna Stec